Terdapat dua cara untuk membeli semua produk yang anda suka di Novelship. Anda boleh membuat transaksi beli iaitu "Buy Now" ataupun transaksi tawaran iaitu "Make Offer".

Jika anda ingin memiliki produk tersebut dengan segera, anda boleh memilih “Buy Now” melalui butang di halaman produk. Transaksi beli adalah membeli produk tersebut dengan segera pada harga senarai terendah.

Seterusnya, jika anda seseorang yang penuh dengan kesabaran, anda boleh mengikut laluan alternatif dengan memilih "Make Offer". Ini adalah transaksi tawaran iaitu harga tertinggi yang anda sanggup membayar untuk produk tersebut. Apabila Tawaran anda memenuhi harga Senarai Penjual, transaksi akan dibuat secara automatik. Ini boleh makan masa dalam beberapa minit, jam, ataupun hari.

Did this answer your question?