Di Novelship, transaksi akan berlaku apabila “Offer” iaitu tawaran anda dan “List” iaitu senarai penjual ada persamaan harga. Sila ambil perhatian kepada beberapa maklumat berikut selepas anda meletakkan tawaran.

Sebagai pembeli, anda boleh memilih untuk menetapkan tempoh tawaran anda dari antara 7, 14 ataupun 30 hari. Selepas itu, anda akan menerima pemberitahuan e-mel apabila tawaran anda akan tamat tempoh, anda kemudiannya boleh memilih memperbaharui atau menggugurkan tawaran tersebut. Di samping itu, anda boleh membatalkan atau mengemas kini tawaran anda pada bila-bila masa.

Did this answer your question?