Novelship tidak membenarkan apa-apa bayaran balik dan pertukaran produk.

Walau bagaimanapun, jika terdapat masalah dengan pesanan anda, sila hubungi support@novelship.com dalam masa 2 hari setelah menerima produk anda. Dengan memberi huraian terperinci mengenai isu bersama gambar dilampirkan

Sila ambil perhatian bahawa sebaik sahaja tag pengesahan Novelship dilupuskan, semua urus niaga adalah 100% muktamad dalam apa jua keadaan (termasuk kerosakan dalam transit).

Did this answer your question?