Setiap produk yang dijual di Novelship menjalani pemeriksaan pengesahan yang ketat. Menggabungkan proses pengesahan yang sistematik dan disemak terhadap pangkalan data pengesahan kami.

Untuk memulakan, produk itu akan dikeluarkan dari beg plastik atau kotak kasut untuk pemeriksaan teliti. Selepas ini, pasukan pengesahan kami akan dengan cara berhati-hati memeriksa produk itu untuk menentukan kesahihannya. Sebaik sahaja produk itu disahkan autentik dan dalam keadaan baru, kami akan membungkus semula produk itu dan menghantarnya kepada pembeli.

Jika produk didapati sebagai tiruaan, kami akan membayar balik pembeli dan menghukum penjual. Ini termasuk mengenakan yuran penalti dan mengeluarkannya dari platform untuk mengelakkan interaksi penipuan masa depan.

Dari masa ke masa, kami akan dengan secara rawak memilih produk yang dihantar untuk pemeriksaan pengesahan pihak ketiga. Ini memastikan pengetahuan kumpulan pengesahan kami, proses, dan pangkalan data adalah yang terkini.

Kami berusaha untuk memastikan semua barangan yang dibeli melalui Novelship adalah 100% autentik. 

Untuk pertanyaan mengenai kesahihan, sila hubungi kami di support@novelship.com atau lawati https://novelship.com/authentication.

Did this answer your question?