Pembeli bertanggungjawab untuk semua duti kastam, cukai dan bayaran lain yang dikenakan ke atas pesanan tersebut.

Sila semak dengan kastam anda untuk melihat apa potongan cukai import dan kadar yang perlu anda bayar. Kami akan mengisytiharkan produk pada harga  yang sama atau lebih rendah daripada kedai atau pembelian.

Did this answer your question?