Untuk memastikan pembeli menerima produk mereka tepat pada masanya, kami meminta anda menghantar produk anda ke pusat pemprosesan kami dalam masa 2 hari-kerja dari tarikh penjualan.

Jika produk tidak dihantar dalam masa 2 hari bekerja, kami akan mengenakan sekurang-kurangnya 15% daripada nilai urus niaga sebagai penalti untuk pengiriman lewat.

Harap ambil perhatian bahawa dasar ini muktamad

Did this answer your question?