Ia terpulang kepada anda!

Anda boleh memilih untuk menyenaraikan item anda untuk:

  • 7 Hari
  • 14 hari
  • 30 Hari

Sila ambil perhatian bahawa masa senarai maksimum ialah 30 hari. Sekiranya produk anda tidak dijual dalam tempoh ini, anda perlu membuat senarai semula.

Did this answer your question?